BASF MasterInject 1360

BASF MasterInject 1360

Categorieën: ,

Naam

BASF MasterInject 1360 (voorheen: Concresive 1366)

 

Onderscheidend vermogen

Injectiehars op basis van epoxyhars met lage viscositeit voor de structurele herstelling van barsten in beton en metselwerk.

 

Productomschrijving

MasterInject 1360 is een 2 componenten injectiehars op basis van epoxyhars met lage viscositeit. Het wordt gebruikt om scheuren in beton te herstellen via lage/hogedrukinjectie en druppeltoevoer om de structurele integriteit van de gescheurde stukken te behouden.

 

Toepassingsgebieden

 • Scheuren in beton en metselwerk.
 • Binnen en buiten.
 • Structureel verlijmen van gescheurde betonstukken.
 • Verlijmen van losgekomen betonnen bovenlagen.
 • Vullen van poreus of doorboord beton of gietmortel.
 • Aangieten van verankeringsstaven en wapeningsstaal.

 

Voordelen MasterInject 1360

 • De lage viscositeit garandeert een uitstekende indringing in haarscheurtjes.
 • De lange inwerktijd verzekert een uitstekende penetratie in de ondergrond.
 • De uitstekende hechting garandeert een duurzame verlijming op de ondergrond.
 • Uitermate sterk materiaal voor goede mechanische eigenschappen en een duurzame herstelling.

 

Verwerking

Het aanbrengen van injectieharsen met lage viscositeit is een taak die moet worden uitgevoerd door speciaal daartoe opgeleid en ervaren personeel. Aangezien de lokale omstandigheden en de vereisten voor aanbrenging sterk kunnen verschillen van locatie tot locatie, moeten deze eerst vastgelegd worden tussen de uitvoerder en de toezichthoudende ingenieur / klant.

 

Voorbereiding van de ondergrond

De scheuren moeten vrij zijn van stof en vuil. De zijkanten van de scheuren mogen eventueel vochtig zijn (behalve bij aanbrengen via druppeltoevoer), op voorwaarde dat ze schoon en vrij van modder zijn. Voorafgaand aan de injectie moet de positie van de injectienippels worden gepland.

 

Busvormige injectienippels

Gebruik busvormige injectienippels wanneer het materiaal wordt geïnjecteerd onder hoge druk. Afhankelijk van de breedte van de scheur moeten de gaten aan beide zijden van de scheurlijn worden geboord in een hoek van 45° ten opzichte van het oppervlak. De gaten moeten 5 tot 10 cm van de scheurlijn verwijderd zijn en diep genoeg zijn zodat ze het scheurveld helemaal doorboren tot aan de andere kant.

De afstand tussen de gaten mag niet meer bedragen dan respectievelijk de helft van de dikte van de component en 60 cm, fig. 1. Stof dat ontstaat tijdens het boren, moet worden weggezogen. Maak de boorgaten schoon. Steek injectienippels in de geboorde gaten en schroef ze stevig vast. Alle scheur- en nippelzijkanten moeten worden afgedicht met de onderstaande BASF-CC producten met behulp van een spatel of een truweel, om te voorkomen dat het injectiehars zou lekken uit de openingen in de scheur.

 • MasterSeal 590 / MasterFlow 920 AN voor scheurinjecties na 30 tot 60 minuten of vochtige oppervlakken.
 • Aangepaste MasterInject / MasterFlow mortels / pasta’s op basis van epoxy voor scheurinjecties onder hoge druk na ca. 24 uur.

 

Opbouw injectienippels

De locatie van de invoerpoorten / nippels moet voorafgaand aan de installatie bepaald worden. Afhankelijk van de grootte van de scheur en de grootte van het element moeten de injectienippels voorbij de totale lengte van de scheur worden aangebracht op een afstand van 15 tot 50 cm van elkaar. Om de poort in het beton vast te maken, brengt u een kleine hoeveelheid aangepaste MasterInject / MasterFlow mortel / pasta op basis van epoxy aan rond de onderkant van de poortbasis.

Plaats de nippel aan de ene kant van de scheur en herhaal tot alle poorten voorbij de hele scheur zijn geplaatst. Zorg ervoor dat het epoxy rond de basis van de poorten goed is aangedrukt en vul alle gaten in het materiaal op. Dicht alle nippels en scheuropeningen af met behulp van een aangepaste MasterInject / MasterFlow mortel / pasta op basis van epoxy of gebruik MasterFlow / MasterFlow 920 AN voor snelle injecties (in enkele uren, bij scheuren na afdichting). Bij materialen op basis van epoxy raden we aan om de afdichting minimum 1 mm dik en 6 tot 8 cm breed te maken; bij MasterSeal 590 moet ze zelfs nog dikker zijn. Een ontoereikende bovenlaag zal door de injectiedruk leiden tot lekken.

 

Druppeltoevoer met hars – zonder injectienippels

Bij horizontale scheuren (bijvoorbeeld in vloeren) kan druppeltoevoer toegepast worden als praktische hersteloplossing. Daarbij moet men onthouden dat deze methode geen duurzame structurele herstelling biedt wanneer het gaat om beton dat is achteruitgegaan door carbonatatie, corrosie en onder invloed van chemicaliën.

Wanneer het gaat om beton met een lage treksterkte of om een hele zwakke ondergrond, moet u de scheuren uitzagen zodat er zich een V-vormige groef vormt in de scheuropening. Alle mogelijke penetratieobstakels moeten worden verwijderd. Verwijder alle vuil, vet, olie, verf en nabehandelingsmiddelen van de scheur. Gebruik een metalen borstel, handslijptoestellen of de zandstraalmethode om loszittende deeltjes op de scheur te verwijderen.

Om stof te verwijderen, kunt u het beste olievrije perslucht gebruiken. Laat de scheur en de omliggende zone gedurende minimaal 24 uur drogen voordat u het hars aanbrengt. Vocht in de scheuren en in de poriën van het beton kan de penetratie verhinderen, want MasterInject 1360 is uitermate laag viskeus en kan het water niet wegduwen via druppeltoevoer.

 

Druppeltoevoer met hars – met dekvloerdwarsliggers

Bij brede (> 5mm) scheuren in betonvloeren kunnen metalen dwarsliggers/ankers worden gebruikt om de structurele integriteit van de betonvloer te behouden. Zaag de vloer loodrecht op de scheurlijn af tot op 1 à 3 cm diepte en 0,5 tot 1 mm langer dan de dekvloerdwarsliggers. Stofzuig de scheuren en de opengewerkte kanalen voor de dekvloerdwarsliggers zodat alle mogelijke penetratieobstakels verwijderd worden. Gebruik een metalen borstel, handslijptoestellen of de zandstraalmethode om loszittende deeltjes op de scheur te verwijderen. Om stof te verwijderen, kunt u het beste olievrije perslucht gebruiken. Plaats vervolgens de dekvloerdwarsliggers voorzichtig in de kanalen.

 

Mengen

MasterInject 1360 is bestemd voor aanbrenging met behulp van 2 componenten injectiemachines, waarbij het mengen gebeurt in het mondstuk of het pistool. Daarom wordt het geleverd in twee afzonderlijke componenten, in de juiste hoeveelheden, klaar voor gebruik in een volumemengsel van ca. 3:1 (A : B).

Bij handmatig bereide mengsels tot 1000 ml moet u ervoor zorgen dat het materiaal in zijn geheel kan worden aangebracht voordat het begint uit te harden. Wordt het materiaal gemengd en opgeslagen in een stalen bus/vat, dan zal het erg snel uitharden en zal er zich warmte ontwikkelen. Houd rekening met deze eigenschap en vermijd om grote hoeveelheden gemengd hars op te slaan in stalen bussen/vaten.

Voeg component B toe aan component A in de correcte volumeverhouding van ca. 3:1 (A : B) en meng dit gedurende ongeveer 1 minuut met aangepaste mengapparatuur. Meng tot men een gelijk mengsel zonder klonters verkrijgt.

Aanbrengen busvormige invoerpoorten / nippels

Voorafgaand aan de injectie moeten de stevigheid van de dichting en de doordringbaarheid van de nippels worden gecontroleerd (met perslucht). De apparatuur en de ontvangers moeten droog zijn. Injecteer het MasterInject 1360 mengsel met behulp van aangepaste injectieapparatuur bij lage druk wanneer u gebruik maakt van opbouw invoerpoorten / nippels.

Gebruikt u busvormige invoerpoorten / nippels, dan kunt u zowel lagedruk- als hogedrukinjectietechnieken gebruiken. Bij diagonale of verticaal oplopende scheuren moet u van beneden naar boven injecteren. Start bij de onderste nippel en injecteer MasterInject 1360 tot u de vulling bij de volgende nippel ziet verschijnen. Herhaal deze procedure bij iedere nippel, tot u aan de bovenste nippel komt. Bij horizontale scheuren of bij scheuren in horizontale vloeroppervlakken injecteert u steeds in één richting, van het ene uiteinde van de scheur naar het andere.

Injecteer MasterInject 1360 tot het materiaal bij de volgende nippel verschijnt. Herhaal deze procedure bij iedere nippel, tot aan het andere uiteinde van de scheur. Om de gewenste structurele integriteit/monolithische structuur van het gescheurde element te verzekeren, moet u ervoor zorgen dat u de scheur helemaal opvult, zodat er geen openingen meer zijn.

Na het injecteren kunnen de nippels verwijderd worden en kunnen de gaten worden gevuld met MasterSeal 590 of met een aangepaste MasterEmaco herstelmortel of MasterInject / MasterFlow mortel op basis van epoxy.

 

Druppeltoevoer met hars

Breng het materiaal aan wanneer het voldoende is gemengd en gebruiksklaar is. Dit is absoluut noodzakelijk om een lange inwerktijd en een betere penetratie te verkrijgen. Giet het MasterInject 1360 mengsel uit over de scheuren, die in V-vormige groeven zijn opengemaakt. Laat het hars in de scheuren indringen en vul hars bij tot de scheuren helemaal gevuld zijn en er niets meer bij kan.

Na 24 uur moet u de scheuren visueel controleren op mogelijke oneffenheden in het scheuroppervlak. Als er oneffenheden voorkomen door een ongelijke harspenetratie, dient u een aangepast hechtmiddel uit het MasterInject / MasterFlow gamma te gebruiken om de groeven te nivelleren en het oppervlak af te werken.

Wanneer er ter plaatse geen gebruiksklaar materiaal voor de afdichting beschikbaar is, bereidt u een mengsel van MasterInject 1360 met droog, schoon kwartszand en vult de groeven met dit mortelmengsel.

 

Druppeltoevoer met hars- met dekvloersdwarsliggers

Bereid een mengsel van MasterInject 1360 met droog, schoon kwartszand tot u een vloeibare mortel krijgt waarmee u de kanalen voor de dekvloerdwarsliggers kunt vullen. Giet de mortel in het kanaal en vul dit helemaal. Na het vullen van de kanalen giet u het MasterInject 1360 zelf over de schuren uit. Laat het hars in de scheuren indringen en vul hars bij tot de scheuren en desgevallend de kanalen helemaal gevuld zijn en er niets meer bij kan.

 

Verwerkingstijd

Ongeveer 120 minuten bij 23°C. (Gemeten bij gebruik van 100 ml gemengd hars. Bij grotere volumes materiaal wordt de verwerkingstijd korter.)

 

Uitharding

Volledige uitharding wordt bereikt 7 dagen na het aanbrengen, bij een constante temperatuur van 23°C.

 

Reinigen van het gereedschap

Gereedschap en mengtoestel moeten meteen na gebruik worden gereinigd met een geschikt solvent bijv. MEK, nafta, …. Uitgehard materiaal kan enkel mechanisch worden verwijderd.

 

Verpakking, opslag & houdbaarheid

MasterInject 1360 is verkrijgbaar in eenheden van 15 kg. (Component A: 11,6 kg / Component B: 3,4 kg.) Droog, koel en uit de zon opslaan. In de gesloten en originele verpakking is het product 24 maanden houdbaar.

 

Let op

 • Ontwerp en aanbrenging moeten worden uitgevoerd door daartoe gekwalificeerd en bevoegd personeel.
 • Niet aanbrengen bij temperaturen onder 8°C of boven 35°C.
 • Zorg ervoor dat u de juiste mengverhoudingen gebruikt wanneer u gedeeltelijke mengsels maakt voor gebruik van kleine hoeveelheden. Voeg geen andere stoffen toe die de eigenschappen van het product zouden kunnen beïnvloeden.

 

Veiligheidsmaatregelen

Bij gebruik van dit product moet men de gebruikelijke preventiemaatregelen voor het werken met chemicaliën naleven, bijvoorbeeld niet eten, roken of drinken tijdens het werk en de handen wassen voor een pauze of na beëindiging van het werk. Product en verpakking moeten volgens de wettelijke voorschriften verwijderd worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de laatste eigenaar van het product.

Beschermende kleding en beschermingsmiddelen zijn verplicht bij het aanbrengen van dit product. Raadpleeg voor verdere informatie het veiligheidsinformatieblad.

 

Altijd een oplossing

Bent u op zoek naar producten die hier niet tussen staan? Vraag hiervoor een offerte aan via ons contactformulier. Wij leveren namelijk het volledige assortiment aan de professionele verwerker.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “BASF MasterInject 1360” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *